fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAKONE CRUISE FUJITEN SKI

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,990
รหัสทัวร์ 2000224
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นาริตะ – เมืองยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่
  • โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต – แช่น้ำแร่ออนเซ็น
  • ลานสกีฟูจิเทน – ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
  • โอชิโนะฮักไก (หมู่บ้านน้ำใส) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับญี่ปุ่น – โตเกียว
  • กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว
  • สะพานสายรุ้ง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 สนามบินนาริตะ - เมืองยามานาชิ - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต - แช่น้าแร่ออนเซ็น (-/SB/D) TOMINOKO KAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเทน - ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โอชิโนะฮักไก (หมู่บ้านน้าใส) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนรู้พิธีชงชาต้นตารับญี่ปุ่น - โตเกียว - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว - สะพานสายรุ้ง (B/L/-) KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี หรือเลือก OPTION A ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นาเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบูย่า - คาเฟ่หุ่นยนต์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ OPTION B ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 - 26 Jan 2020 21,990 6,000 21,990 21,990 10,000 จอง
จอง
12 - 16 Feb 2020 21,990 6,000 21,990 21,990 10,000 จอง
จอง
13 - 17 Feb 2020 21,990 6,000 21,990 21,990 10,000 จอง
จอง
05 - 09 Mar 2020 21,990 6,000 21,990 21,990 10,000 จอง
จอง
12 - 16 Mar 2020 21,990 6,000 21,990 21,990 10,000 จอง
จอง