fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ไอ วอน สโนว์

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,990
รหัสทัวร์ 2000211
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
  • สวนสัตว์อะซาฮิยามะ
  • หมู่บ้านราเม็ง
  • ลานสโนว์
  • ย่านทานุกิโคจิ
  • เมืองโอตารุ
  • โรงงานช็อคโกแลต
  • หุบเขานรกจิโงคุดานิ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – เทศกาลน้าแข็งโซอุนเคียว (-/SB/-) SOUNKYO VIEW RESORT หรือ เทียบเท่า
3 เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้าแข็งที่อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้าแข็ง – AEON MALL – เมืองอาซาฮิคาว่า (B/L/-) ART HOTEL หรือ เทียบเท่า
4 สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้าโบราณ–ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุคิโคจิ (B/L/-) TOKRU REI HOTEL หรือ เทียบเท่า
5 DUTY FREE – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน -ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร – ย่านซูซูกิโนะ (B/L/-) TORYU REI HOTEL หรือ เทียบเท่า
6 ลานสโนว์โมบิล – สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 - 27 Feb 2020 28,990 9,500 28,990 28,990 10,000 จอง
จอง
29 Feb - 05 Mar 2020 28,990 9,500 30,990 30,990 10,000 จอง
จอง