fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กระเช้าลอยฟ้าคาชิ ลานสกีฟูจิเท็น

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,777
รหัสทัวร์ 2000210
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • โกเท็มบะเอาท์เลต
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
  • วัดอาซากุสะ
  • อิออนมอลล์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ (-/SB/D) JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้งชินจูกุ - Duty Free (B/L/-) KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี  OPTION A ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบูย่า คาเฟ่หุ่นยนต์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ OPTION KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 11 Feb 2020 23,777 7,900 23,777 23,777 7,990 จอง
จอง
09 - 13 Feb 2020 19,777 7,900 19,777 19,777 7,990 จอง
จอง
11 - 15 Feb 2020 19,777 7,900 19,777 19,777 7,990 จอง
จอง
16 - 20 Feb 2020 19,777 7,900 19,777 19,777 7,990 จอง
จอง
17 - 21 Feb 2020 19,777 7,900 19,777 19,777 7,990 จอง
จอง
18 - 22 Feb 2020 19,777 7,900 19,777 19,777 7,990 จอง
จอง
23 - 27 Feb 2020 19,777 7,900 19,777 19,777 7,990 จอง
จอง
24 - 28 Feb 2020 19,777 7,900 19,777 19,777 7,990 จอง
จอง
25 - 29 Feb 2020 19,777 7,900 19,777 19,777 7,990 จอง
จอง