fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หิมะชุ่มฉ่ำ

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,990
รหัสทัวร์ 2000205
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลนํ้าแข็งโซอุนเคียว
  • โอตารุ
  • หมู่บ้านราเม็ง
  • ช้อปปิ้งซัปโปโร
  • มิตซุย เอาท์เลต
  • ตลาดปลาโจไก


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพมหานคร - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาวา - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เทศกาลน้ำแข็งโอซุนเคียว - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ (-/SB/D)             SOUNKYO VIEW RESORT หรือ เทียบเท่า
3 เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - ช้อปปิ้ง อิออน - เมืองอาซาฮิคาวา - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  (B/-/D)                  SOUNKYO VIEW RESORT หรือ เทียบเท่า
4 หมู่บ้านราเม็ง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - กิจกรรมลานสกี คิโรโระ รีสอร์ท - แช่ออนเซนธรรมชาติ  (B/-/D)  KIRORO RESORT หรือ เทียบเท่า
5 โรงงานช็อคโกแลต - DUTY FREE - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ - สวนโอโดริ - ช็อปปิ้งซูซูกิโนะ - ทานุกิโฮจิ  (B-/-/)  TOKRU REI HOTEL หรือ เทียบเท่า
6 ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้งมิตซุย  เอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน - สนามบินนิวซิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 - 19 Feb 2020 27,990 9,500 27,990 27,990 7,500 จอง
จอง
28 Mar - 02 Apr 2020 29,990 9,500 29,990 29,990 7,500 จอง
จอง
30 Mar - 04 Apr 2020 29,990 9,500 29,990 29,990 7,500 จอง
จอง