fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น (ปีใหม่63) โตเกียว หิมะมหาชน ล่องเรือทะเลหมอก

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,900
รหัสทัวร์ 1902343
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดอามากุสะ – ถนนนากามิเสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี
  • ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต
  • ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก(หมู่บ้านน้ำใส) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น – กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว
  • สะพานสายรุ้ง อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว
    หรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ,ดิสนีย์ซี


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง   
2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต (B/-/D)               &n JUST ONE HOTELFUJI OYAMA หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเท็น - โอชิโนะฮักไก(หมู่บ้านน้ำใส) -  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนรู้พิธีชงชา -  กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว - สะพานสายรุ้ง   (B/L/-) HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี  HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง  

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 Jan 2020 26,990 6,000 26,990 26,990 10,000 จอง
จอง