ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ 1903686
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองต้าหลี่
 • วัดเจ้าม่กวนอิม
 • ผ่านชมเจดีย์สามองค์
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • เมืองลี่เจียง
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ชมโชว์จางอวี้โหมว
 • ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ
 • อุทยานน้ำหยก
 • สะพานแก้วลี่เจียง
 • สระน้ำมังกรดำ
 • เมืองโบราณลี่เจียง
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง
 • คุนหมิง
 • สาหร่ายเกรียวทอง
 • วัดหยวนทง


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองต้าหลี่ N DU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
2 เมืองต้าหลี่-วัดเจ้าม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่-เมืองลี่เจียง XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
3 เมืองลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-ชมโชว์จางอวี้โหมว–ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-อุทยานน้ำหยก–สะพานแก้วลี่เจียง XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
4 สระน้ำมังกรดำ–เมืองโบราณลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-สาหร่ายเกรียวทอง LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
5 คุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้านยา-ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16-20 ม.ค. 63 22,999 4,500 จอง
จอง
20-24 ก.พ. 63 22,999 4,500 จอง
จอง
19-23 มี.ค. 63 22,999 4,500 จอง
จอง