Refreshing SINGAPORE 3D2N

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ SPHZ-07
สายการบิน Tiger Air / TR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND
  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
  • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว
  • ถนนออร์ชาด
  • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึ้นSand SkyPark -คลากคีย์ IBIS BENCOOLEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อิสระตามอัธยาศัย IBIS BENCOOLEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-08 พฤษภาคม 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
14-16 พฤษภาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
20-22 พฤษภาคม 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
27-29 พฤษภาคม 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
03-05 มิถุนายน 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
10-12 มิถุนายน 2565 11,999 4,900 จอง
จอง
17-19 มิถุนายน 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
24-26 มิถุนายน 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
01-03 กรกฎาคม 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
08-10 กรกฎาคม 2565 11,999 4,900 จอง
จอง
15-17 กรกฎาคม 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
22-24 กรกฎาคม 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
28-30 กรกฎาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
29-31 กรกฎาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
05-07 สิงหาคม 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
12-14 สิงหาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
19-21 สิงหาคม 2565 11,999 4,900 จอง
จอง
26-28 สิงหาคม 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
02-04 กันยายน 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
09-11 กันยายน 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
16-18 กันยายน 2565 11,999 4,900 จอง
จอง
23-25 กันยายน 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
07-09 ตุลาคม 2565 12,999 4,900 จอง
จอง
13-15 ตุลาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
14-16 ตุลาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
21-23 ตุลาคม 2565 14,999 4,900 2 จอง
จอง
22-24 ตุลาคม 2565 15,999 4,900 จอง
จอง
28-30 ตุลาคม 2565 11,999 4,900 จอง
จอง