ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,999
รหัสทัวร์ 2000636
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สูสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกียหุบเขา
  • หุบเขาอุซิซาร์ระบำหน้าท้อง – นครใต้ดิน
  • ปราสาทปุยฝ้าย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
  • เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต – สุเหร่าสีน้ำเงินฮิปโปโดรม
  • พระราชวังทอปกาปึ -สุเหร่าเซนต์โซเฟีย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ-เมืองอิสตันบลู-เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก ANKARA GREEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-หุบเขา Pigeon Valley-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์-ระบำหน้าท้อง CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน- Fairy Chimneys Valley-โรงงานเซรามิค-ชมโรงงานทอพรม CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองคอนย่า-CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS-ชมโรงงานคอตตอน PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า
6 โรงงานเครื่องหนัง-เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านขนมTURKISH DELIGHT-ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ-ห้องสมุดโบราณ AYVALIK MOSHO HOTEL หรือเทียบเท่า
7 เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต ISTANBUL GREEN PARK MERTER HOTEL หรือเทียบเท่า
8 สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อิสตันบูล-ดูไบ
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-19 มี.ค.63 31,999 8,500 จอง
จอง
21-29 มี.ค.63 31,999 8,500 จอง
จอง
09-17 เม.ย.63 38,999 9,500 จอง
จอง
10-18 เม.ย.63 38,999 9,500 จอง
จอง
01-09 พ.ค.63 32,999 8,500 จอง
จอง
28 พ.ค.-05 มิ.ย.63 32,999 8,500 จอง
จอง