ทัวร์ตุรกี FINE SPRING TURKEY

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ 2000635
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม
  • พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ทะเลสาบเกลือ
  • คัปปาโดเกียนครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง
  • ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
  • บ้านพระแม่มารี – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึเมืองอังการ่า ANKARA SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-ระบำหน้าท้อง CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ KUSADASI GRAND SAHINS HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า
7 กรุงอิสตันบูล–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค ช่วงเดือน เมษายน เดือนเดียวเท่านั้น**
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20-27 มี.ค.63 29,999 8,500 จอง
จอง
21-28 มี.ค.63 29,999 8,500 จอง
จอง
27 มี.ค.-03 เม.ย.63 29,999 8,500 จอง
จอง
08-15 เม.ย.63 36,888 9,500 จอง
จอง
09-16 เม.ย.63 36,888 9,500 จอง
จอง
10-17 เม.ย.63 39,888 9,500 จอง
จอง
11-18 เม.ย.63 39,888 9,500 จอง
จอง
12-19 เม.ย.63 39,888 9,500 จอง
จอง
13-20 เม.ย.63 38,888 9,500 จอง
จอง
30 เม.ย.-07 พ.ค.63 30,999 8,500 จอง
จอง
01-08 พ.ค.63 32,888 8,500 จอง
จอง
02-09 พ.ค.63 32,888 8,500 จอง
จอง
03-10 พ.ค.63 32,888 8,500 จอง
จอง
27 พ.ค.-03 มิ.ย.63 32,888 8,500 จอง
จอง