fbpx

ทัวร์ตุรกี PERFECT TULIP TURKEY (บินภายใน 2 ขา )

ราคาเริ่มต้น ฿ 44,888
รหัสทัวร์ 2000591
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
  • เมืองเฮียราโพลิส – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
  • เมืองคัปปาโดเกีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม
  • พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
  • อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • สวนดอกทิวลิป  – อีเมอร์กัน พาร์ค – พระราชวังโดลมาบาเช่
  • ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองคูซาดาซี-ร้านขนม (TURKIST DElIGHT)-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ KUSADASI CHARIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองคอนย่า- CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย- ชมระบำหน้าท้องพร้อมบริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน(UNDERGROUND CITY)-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม -หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอิสตันบูล ISTANBUL RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL หรือเทียบเท่า
6 กรุงอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน- GRAND BAZAAR ISTANBUL RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL หรือเทียบเท่า
7 เมืองอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-พระราชวังโดลมาบาเช่-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-16 เม.ย.63 44,888 9,500 จอง
จอง