fbpx

ทัวร์ตุรกี FINE PERFECT B TURKEY

ราคาเริ่มต้น ฿ 42,888
รหัสทัวร์ 2000590
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 3คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองเกอเรเม – ระบำหน้าท้อง
  • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองคอนยา
  • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส
  • เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
  • วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – เมืองชานัคคาเล่
  • ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม
  • พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองอิสตันบูล-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม- ระบำหน้าท้อง CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ KUSADASI GRAND SAHINS HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ พัก ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า
7 กรุงอิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค ช่วงเดือน เมษายน เดือนเดียวเท่านั้น**-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ทักซิม สแควร์
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-19 เม.ย.63 42,888 9,500 จอง
จอง