fbpx

ทัวร์ตุรกี FINE PERFECT A TURKEY

ราคาเริ่มต้น ฿ 42,888
รหัสทัวร์ 2000589
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – คัปปาโดเกีย
  • นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองเกอเรเม
  • ระบำหน้าท้อง – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส
  • เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
  • วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – เมืองชานัคคาเล่
  • ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม
  • พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองอิสตันบูล-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม- ระบำหน้าท้อง โรงแรมสไตล์ถ้ำ!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
5 เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า
7 กรุงอิสตันบูล–สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค ช่วงเดือน เมษายน เดือนเดียวเท่านั้น**-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ทักซิม สแควร์
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-17 เม.ย.63 42,888 9,500 จอง
จอง