fbpx

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,888
รหัสทัวร์ 1903430
สายการบิน Mahan Air
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • 30พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์
 • จัตุรัสแดง
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิ
 • ชมเซอร์คัส
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เรือรบหลวงออโรร่า


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ - เตหะราน
2 มอสโคว์-ซากอร์ส-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
3 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM—ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ตึก Ostankino Tower - ชมเซอร์คัส IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
4 METRO –ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-IZMAILOVSKY MARKET IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
5 มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า
6 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า
7 เซนต์ปีเตอร์-เตหะราน -กรุงเทพ ฯ
8 กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-25 พ.ย.62 48,888 7,500 จอง
จอง
09-16 ธ.ค.62 48,888 7,500 จอง
จอง
23-30 ธ.ค.62 48,888 7,500 จอง
จอง
30 ธ.ค.62-06 ม.ค.63 49,888 7,500 จอง
จอง
27 ม.ค.-03 ก.พ.63 48,888 7,500 จอง
จอง
03-10 ก.พ.63 48,888 7,500 จอง
จอง
10-17 ก.พ.63 48,888 7,500 จอง
จอง
09-16 มี.ค.63 48,888 7,500 จอง
จอง
23-30 มี.ค.63 48,888 7,500 จอง
จอง