fbpx

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์

ราคาเริ่มต้น ฿ 64,888
รหัสทัวร์ 1903422
สายการบิน Aeroflot Airlines
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มอสโคว์
  • จัตุรัสแดง
  • มหาวิหารเซนต์บาซิล
  • ห้างกุม
  • พระราชวังเครมลิน
  • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
  • โบสถ์อัสสัมชัญ
  • MURMANSK ล่าแสงเหนือ


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ - มอสโคว์ – METRO-ถนนอารบัต IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
2 มอสโคว์ – จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล –ห้างกุม –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
3 MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า
4 MURMANSK ล่าแสงเหนือ PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า
5 MURMANSK –MOSCOW-เลนิน-IZMAILOVSKY MARKET-กรุงเทพฯ
6 กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23-28 พ.ย.62 64,888 6,500 จอง
จอง
05-10 ธ.ค.62 64,888 6,500 จอง
จอง
24-29 ธ.ค.62 71,888 8,500 จอง
จอง
28 ธ.ค.-02 ม.ค.63 71,888 8,500 จอง
จอง