ทัวร์จอร์แดน THE PERFECT IN JORDAN

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,888
รหัสทัวร์ 1901952
สายการบิน Emirates Airline
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ จอร์แดน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นครเจอราชชมนครเจอราช
 • ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน
 • สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม
 • วิหารเทพีอาร์เทมิส
 • ถนนคาร์โด
 • ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน
 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์
 • ชมเมืองเพตร้า
 • ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)
 • ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)
 • ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์
 • เรือท้องกระจก (GLASS BOAT)
 • ปราสาทครูเสดโชบัค
 • AL KARAK CASTLE
 • ทะเลเดดซี
 • DESERT CASERT
 • ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
 • พระราชวังเก่าอุมเมยาด