ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,888
รหัสทัวร์ 1901358
สายการบิน Oman Air
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ จอร์แดน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองพันเสา
 • ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน
 • วิหารเทพีอาร์เทมิส
 • ชมน้ำพุใจกลางเมือง
 • ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน
 • ชมเมืองเพตร้า
 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์
 • ชมโรงละครโรมัน
 • เรือท้องกระจก
 • ปราสาทครูเสดโชบัค
 • MOUNT NEBO