Package Luxury พัก 4 ดาว เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,888
รหัสทัวร์ ITVVN02A
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟวินเทจขึ้นฟานซิปัน
  • ตลาดคนเดินเมืองซาปา
  • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • หมูบ้านชาวเขา Cat Cat Village


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินนานาชาติดอนเมือง – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย ฮานอย Tirant Hotel hotel // La Sinfonial (4stars) หรือระดับเทียบเท่า
2 ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – วัดเฉินก๊วก - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - เดินทางไปเมืองซาปา Laxsik Ecolodge Sapa // Amzing Sapa // Bamboo Sapa Hotel // BB Hotel Sapa (4stars) หรือระดับเทียบเท่า
3 นั่งรถไฟวิเทจ – กระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May – ตลาดคนเดินเมือง Amzing Sapa // Bamboo Sapa Hotel // BB Hotel Sapa (4stars) หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองลาวไก – เดินทางกลับฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย ฮานอย -สนามบินนานาชาติดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 เม.ย. - 30 มิ.ย.65 18,888 จอง
จอง