Osaka Takayama Obara Sakura 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,999
รหัสทัวร์ FOMKIX001XJ
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โอบาระ ซากุระ
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
  • นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ -วัดคิโยมิซึ 
  • พิธีชงชาญี่ปุ่น – อาราชิยาม่า – รถไฟโทร็อค
  • สวนป่าไผ่  – สะพานโทเกซึเคียว
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & DutyFree

     


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
2 สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โอบาระ ซากุระ – นาโกย่า  NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ  NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดคิโยมิซึ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อาราชิยาม่า – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & DutyFree  SARASA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
8 - 12 ต.ค.65 30,999 6,000 จอง
จอง
15 - 19 ต.ค.65 32,999 6,000 จอง
จอง
22 – 26 ต.ค.65 36,999 6,000 จอง
จอง
29ต.ค. – 2พ.ย.65 33,999 6,000 จอง
จอง
5 – 9 พ.ย.65 33,999 6,000 จอง
จอง
12 – 16 พ.ย.65 33,999 6,000 จอง
จอง
19 – 23 พ.ย.65 33,999 6,000 จอง
จอง
26 – 30 พ.ย.65 33,999 6,000 จอง
จอง