OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ030
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  • ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ
  • หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
  • ถนนซันมาจิซูจิ
  • วัดคินคะคุจิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า - หุบเขาโครังเค - ช้อปปิ้งซาคาเอะ The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ Sarasa Hotel Shinsaibashi หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 ตุลาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 29,888 7,900 จอง
จอง
01-05 ตุลาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 29,888 7,900 จอง
จอง
08-12 ตุลาคม 2565 BUS1 31,888 7,900 จอง
จอง
08-12 ตุลาคม 2565 BUS2 31,888 7,900 จอง
จอง
15-19 ตุลาคม 2565 BUS1 30,888 7,900 จอง
จอง
15-19 ตุลาคม 2565 BUS2 30,888 7,900 จอง
จอง
22-26 ตุลาคม 2565 BUS1**วันปิยะฯ 35,888 7,900 จอง
จอง
22-26 ตุลาคม 2565 BUS2**วันปิยะฯ 35,888 7,900 จอง
จอง
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2565 BUS1 32,888 7,900 จอง
จอง
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2565 BUS2 32,888 7,900 จอง
จอง
05-09 พฤศจิกายน 2565 BUS1 32,888 7,900 จอง
จอง
05-09 พฤศจิกายน 2565 BUS2 32,888 7,900 จอง
จอง
12-16 พฤศจิกายน 2565 BUS1 32,888 7,900 จอง
จอง
12-16 พฤศจิกายน 2565 BUS2 32,888 7,900 จอง
จอง
19-23 พฤศจิกายน 2565 BUS1 32,888 7,900 จอง
จอง
19-23 พฤศจิกายน 2565 BUS2 32,888 7,900 จอง
จอง
26-30 พฤศจิกายน 2565 BUS1 32,888 7,900 จอง
จอง
26-30 พฤศจิกายน 2565 BUS2 32,888 7,900 จอง
จอง