OSAKA KYOTO GIFU MATSUMOTO 6D4N ซุปตาร์ บ้านน้ำแข็ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,888
รหัสทัวร์ TTNXJ033
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สักการะ พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งเมืองนารา
  • ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
  • ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า
  • ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ
  • ชมเมืองเก่าสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ณ เมืองนาราอิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า - งานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 อิสระกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีเมืองกุโจ จังหวัดกิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ปราสาทมัตสึโมโตะ – ไร่วาซาบิไดโอะ – เมืองนาราอิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-09 ธันวาคม 2565 39,888 9,900 จอง
จอง
06-11 ธันวาคม 2565 39,888 9,900 จอง
จอง
11-16 ธันวาคม 2565 36,888 9,900 จอง
จอง
13-18 ธันวาคม 2565 36,888 9,900 จอง
จอง
18-23 ธันวาคม 2565 36,888 9,900 จอง
จอง
20-25 ธันวาคม 2565 44,888 9,900 จอง
จอง
25-30 ธันวาคม 2565 44,888 9,900 จอง
จอง
27 ธันวาคม 65-01 มกราคม 66 46,888 9,900 จอง
จอง
01-06 มกราคม 2566 46,888 9,900 จอง
จอง
03-08 มกราคม 2566 44,888 9,900 จอง
จอง
08-13 มกราคม 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
10-15 มกราคม 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
15-20 มกราคม 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
17-22 มกราคม 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
22-27 มกราคม 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
24-29 มกราคม 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
29 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
31 มกราคม-05 กุมภาพันธ์ 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
05-10 กุมภาพันธ์ 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
07-12 กุมภาพันธ์ 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
12-17 กุมภาพันธ์ 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
14-19 กุมภาพันธ์ 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
19-24 กุมภาพันธ์ 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
21-26 กุมภาพันธ์ 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
26 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2566 41,888 9,900 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2566 41,888 9,900 จอง
จอง
05-10 มีนาคม 2566** 38,888 9,900 จอง
จอง
07-12 มีนาคม 2566 37,888 9,900 จอง
จอง
12-17 มีนาคม 2566 37,888 9,900 จอง
จอง