NAGOYA-TAKAYAMA-KYOTO-OSAKA

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,999
รหัสทัวร์ KJP140511TG
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทนาโกยา-ปราสาทกุโจฮาจิมัง
  • ชิราคาวาโกะ-ทาคายามา ตลาดเช้า
  • วัดโอสึแคนนอน-นาโกยา
  • เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ
  •   นั่งรถไฟชมวิวโทร็อกโกะ
  • สวนป่าไผ่-พิธีชงชา-โอซาก้า
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 นาโกยา-ปราสาทนาโกยา-ปราสาทกุโจฮาจิมัง-ชิราคาวาโกะ-ทาคายามา HOTEL TAKAYAMA ONSEN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ทาคายามา-ตลาดเช้า-วัดโอสึแคนนอน-นาโกยา-เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ HOTEL MIYAKO YOKKAICHI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เกียวโต-นั่งรถไฟชมวิวโทร็อกโกะ-สวนป่าไผ่-พิธีชงชา-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ HOTEL NANBA ORIENTAL OSAKA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-19 กุมภาพันธ์ 66 59,999 14,000 จอง
จอง