Merhaba TüRKIYE

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999
รหัสทัวร์ ITVTTK06
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9วัน6คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ม้าไม้เมืองทรอย
  • ปราสาทปุยฝ้าย
  •  นครใต้ดินชาดัค


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย
2 เมืองอิสตันบลู – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ IRIS Hotel Canakkale 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย Tripolis hotel Pamukkale 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองคอนย่า - สุลต่านฮานี – เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา MUSTAFA Hotel Cappadocia 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองคัปปาโดเกีย – Option! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินชาดัค - ปราสาทหินยูชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม MUSTAFA Hotel Cappadocia 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 เมืองอังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ - เมืองซาฟแลนโบลู KAHVECILER Hotel Safranbolu 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
7 เมืองอิสตันบูล - ตลาดเครื่องเทศ - จัตุรัสทักซิมสแควร์ TRYP BY WYNDHAM AIRPORT ISATANBU 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
8 หมู่บ้านสีสัน Balat – หอคอยกาลาตา - ท่าเรือกาลาตา –ท่าอากาศยานอิสตันบลู
9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-27 กุมภาพันธ์ 2566 28,999 8,500 จอง
จอง
23 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2566 28,999 8,500 จอง
จอง
26 กุมภาพันธ์ – 06 มีนาคม 2566 28,999 8,500 จอง
จอง