LOVE JUNG KOREA…

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ ITVKXJ101
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
  • หอคอย N Seoul Tower
  • ถ่ายรูปที่ 934 King’s cross คาเฟ่ ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน –ซงโดเซนทรัลพาร์ค-เวนิสเกาหลี-ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง Suwon Korea Tourist Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-หอคอยเอ็นโซล-ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี-สวนสาธารณะฮานึล- 934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์-ย่านยอนนัมดง SEOUL L’ART HOEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ร้านสมุนไพร Red Pine-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ศูนย์โสมรัฐบาล-ถนนกาโรซูกิล-หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก-พระราชวังเคียงบ็อค-ช้อปปิ้งที่เมียงดง SEOUL L’ART HOEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31-04 มิถุนายน 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
07-11 มิถุนายน 2565 17,999 4,500 จอง
จอง
14-18 มิถุนายน 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
21-25 มิถุนายน 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
28-02 กรกฎาคม 2565 17,999 4,500 จอง
จอง
05-09 กรกฎาคม 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
12-16 กรกฎาคม 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
19-23 กรกฎาคม 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
26-30 กรกฎาคม 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
02-06 สิงหาคม 2565 17,999 4,500 จอง
จอง
09-13 สิงหาคม 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
16-20 สิงหาคม 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
23-27 สิงหาคม 2565 18,999 4,500 จอง
จอง
30-03 กันยายน 2565 18,999 4,500 จอง
จอง