ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN SNOW MONKEY ชิราคาวาโกะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,990
รหัสทัวร์ 1901728
สายการบิน Air asia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดโอสึคันนอน|ช้อปปิ้งย่านโอสุ
  • ย่านซาคาเอะ|วัดเซ็นโกจิ
  • UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY
  • บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ|ปราสาทมัตซึโมโต้
  • ทาคายาม่าที่ทำาการเก่าเมืองทาคายาม่า
  • เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ|หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
  • อิออน จัสโก้


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – นาโกย่า – วัดโอสึคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ – ย่านซาคาเอะ HASHIMA DAILY HOTEL
3 วัดเซ็นโกจิ – UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ ITOEN HOTEL ASAMANOYU
4 ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า – ที่ทำาการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดก โลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้ SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME
5 นาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 63 32,990 6,900 31,990 32,990 จอง
จอง