KOREA LOVE HEART SHAKER 5วัน3คืน V.2

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ GSICN06
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สู่ ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค SONGDO CENTRAL PARK  เป็นสวนสาธารณะ
  • หมู่บ้านเทพนิยายเกาหลี DONGHWA VILLAGE
  • ปั่นREAL BIKE ชมวิว ชมความงามของเมืองอินชอน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – อินชอน - ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค – INCHOEN CHINA TOWN+DONGHWA VILLAGE – WOLIMDO - ปั่น REAL BILK YEONGJEONG INTERNATIONAL HOTEL, INCHOEN หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด INTERNATIONAL HOTEL, INCHOEN หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – จตุรัสกวางฮวามุน – คลองชอนกเยชอน - ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง INTERNATIONAL HOTEL, INCHOEN หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – สวนฮานึล - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 09 กรกฎาคม 2565 23,999 5,000 จอง
จอง
12 – 16 กรกฎาคม 2565 23,999 5,000 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2565 23,999 5,000 จอง
จอง
09 – 13 สิงหาคม 2565 23,999 5,000 จอง
จอง
16 – 20 สิงหาคม 2565 22,999 5,000 จอง
จอง
23 – 27 สิงหาคม 2565 22,999 5,000 จอง
จอง
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 65 22,999 5,000 จอง
จอง