KOREA COME BACK ALIVE 5วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ GSICN02OZ
สายการบิน Asiana Airlines / OZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – วัดวาวูจองซา – ซูวอน
  • เกาะนามิ – โซล – หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
  • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด
  • พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!   คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS
  • ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ย่านอินซาดง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - อินชอน - โซล – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - วัดวาวูจองซา – ซูวอน KOREA HOTEL SUWON ,SUWON หรือเทียบเท่า
3 เกาะนามิ - โซล – หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS STAZ HOTEL MYEONGDONG ,SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ย่านอินซาดง – ย่านซัมจีกิล – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง STAZ HOTEL MYEONGDONG ,SEOUL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – CAFÉ MALDDONG DONUT – ร้านละลายเงินวอน - อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 14 พฤษภาคม 2565 29,999 5,000 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2565 29,999 5,000 จอง
จอง
19 – 23พฤษภาคม 2565 30,999 5,000 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2565 29,999 5,000 จอง
จอง
25 – 29 พฤษภาคม 2565 30,999 5,000 จอง
จอง
26 – 30 พฤษภาคม 2565 30,999 5,000 จอง
จอง
06 – 10 มิถุนายน 2565 29,999 5,000 จอง
จอง
08 – 12 มิถุนายน 2565 30,999 5,000 จอง
จอง
14 – 18 มิถุนายน 2565 29,997 5,000 จอง
จอง
16 – 20 มิถุนายน 2565 30,999 5,000 จอง
จอง
21 – 25 มิถุนายน 2565 29,999 5,000 จอง
จอง