KOREA เกาะเชจู 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ TW7C01
สายการบิน Jeju Air / 7C
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โขดหินหัวมังกร ยงดูอัม
  • นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND
  • ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
  • คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนานาชาติเชจู - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบิน - โขดหินหัวมังกร ยงดูอัม – นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND See & Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – ซองอัคซาน- แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา – น้ำตกชอนจียอน – คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ See & Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - สวนฮน-อิน-จี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง แหลมซอพจีโกจี See & Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 วัดชอนวังซา - ร้านซื้อขนม ของฝาก – ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์ - LOTTE DUTY FREE – ชายหาดอีโฮเทอู - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
2 - 6 มิถุนายน 65 19,999 จอง
จอง