KOREA ซุปตาร์…AMAZING FISHING

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,888
รหัสทัวร์ ICNXJ0123
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ร่วมเทศกาล ตกปลาน้ำแข็งเกาหลี ที่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง
  • สนุกสุดมันส์ไปกับการเล่นหิมะเกาหลีที่ขาวโพลน ณ ลานสกี
  • อป ชิม ไปกับ ไร่สตรอเบอร์รี่ สดๆหวานฉ่ำจากไร่ ผลใหญ่ลูกมหึมา!
  • เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์ พร้อมคล้องกุญแจรักโรแมนติก
  • ช้อปปิ้งสองตลาดดัง ตลาดเมียงดง และ ตลาดฮงแด เต็มอิ่มกับร้านอาหาร STREET FOOD


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ตลาดฮงแด SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 มกราคม 2566 25,888 จอง
จอง
02 – 06 มกราคม 2566 23,888 จอง
จอง
03 – 07 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
04 – 08 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
05 – 09 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
06 – 10 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
07 – 11 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
08 – 12 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
09 – 13 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
10 – 14 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
11 – 15 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
12 – 16 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
13 – 17 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
14 – 18 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
15 – 19 มกราคม 2566 19,888 จอง
จอง
16 – 20 มกราคม 2566 21,888 จอง
จอง
17 – 21 มกราคม 2566 21,888 จอง
จอง
18 – 22 มกราคม 2566 22,888 จอง
จอง
19 – 23 มกราคม 2566 22,888 จอง
จอง
20 – 24 มกราคม 2566 22,888 จอง
จอง
21 – 25 มกราคม 2566 23,888 จอง
จอง
22 – 26 มกราคม 2566 23,888 จอง
จอง
23 – 27 มกราคม 2566 23,888 จอง
จอง
24 – 28 มกราคม 2566 21,888 จอง
จอง
25 – 29 มกราคม 2566 22,888 จอง
จอง
26 – 30 มกราคม 2566 22,888 จอง
จอง
27 – 31 มกราคม 2566 22,888 จอง
จอง
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2566 21,888 จอง
จอง
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2566 19,888 จอง
จอง
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2566 19,888 จอง
จอง
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2566 19,888 จอง
จอง
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 จอง
จอง
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 จอง
จอง
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 จอง
จอง
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 จอง
จอง
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 จอง
จอง
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 จอง
จอง
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 จอง
จอง
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2566 19,888 จอง
จอง
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2566 18,888 จอง
จอง
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2566 18,888 จอง
จอง
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2566 19,888 จอง
จอง