KOREA ซุปตาร์…ซารังแฮโย 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,888
รหัสทัวร์ ICNTW0122
สายการบิน T'way / TW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โซลทาวเวอร์
  • เกาหลีสุดคลาสสิค เกาะนามิ
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • พระราชวังเคียงบกกุง
  • ช้อปปิ้งย่านฮงแดและย่านเมียงดง 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน - โซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด Hotel Skypark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Hotel Skypark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – ศูนย์เวชสำอาง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง Hotel Skypark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - การทำข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต -

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2565 18,888 จอง
จอง
05 - 09 มิถุนายน 2565 16,888 จอง
จอง
12 - 16 มิถุนายน 2565 18,888 จอง
จอง
19 - 23 มิถุนายน 2565 18,888 จอง
จอง
26 - 30 มิถุนายน 2565 18,888 จอง
จอง
03 - 07 กรกฎาคม 2565 18,888 จอง
จอง
10 - 14 กรกฎาคม 2565 20,888 จอง
จอง
17 - 20 กรกฎาคม 2565 19,888 จอง
จอง
24 - 28 กรกฎาคม 2565 19,888 จอง
จอง
07 - 11 สิงหาคม 2565 19,888 จอง
จอง
21 - 25 สิงหาคม 2565 19,888 จอง
จอง
11 - 15 กันยายน 2565 19,888 จอง
จอง
25 - 29 กันยายน 2565 19,888 จอง
จอง
09 - 13 ตุลาคม 2565 19,886 จอง
จอง
23 - 27 ตุลาคม 2565 20,890 จอง
จอง