ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 2000508
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) – นั่งเรือกระจาด
  • นั่งกระเช้า Queen Halong
  • ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง
  • เมืองฮาลอง  – อ่าวฮาลองเบย์
  • ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวเล – ฮานอย
  • ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
  • ถนน 36 สาย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – ฮานอย – นิงห์บิ่งห์ Hoa Lu Hotel หรือเทียบเท่า
2 ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) – นั่งเรือกระจาด – นั่งกระเช้า Queen Halongตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง – เมืองฮาลอง New star Hotel HA LONG หรือเทียบเท่า
3 อ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวเล – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย Delight Hotel SAPA หรือเทียบเท่า
4 ฮานอย– กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 10 ก.พ. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
08 – 11 ก.พ. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
14 – 17 ก.พ. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
21 – 24 ก.พ. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
06 – 09 มี.ค. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
13 – 16 มี.ค. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
20 – 23 มี.ค. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
27 – 30 มี.ค. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
03 – 06 เม.ย. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
04 – 07 เม.ย. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
11 – 14 เม.ย. 63 15,900 4,500 จอง
จอง
12 – 15 เม.ย. 63 15,900 4,500 จอง
จอง
13 – 16 เม.ย. 63 15,900 4,500 จอง
จอง
17 – 20 เม.ย. 63 12,999 4,500 จอง
จอง
24 – 27 เม.ย. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
01 – 04 พ.ค. 63 15,900 4,500 จอง
จอง
03 – 06 พ.ค. 63 15,900 4,500 จอง
จอง
05 – 08 พ.ค. 63 12,999 4,500 จอง
จอง
06 – 09 พ.ค. 63 12,999 4,500 จอง
จอง
08 – 11 พ.ค. 63 12,999 4,500 จอง
จอง
15 – 18 พ.ค. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
22 – 25 พ.ค. 63 9,999 4,500 จอง
จอง
03 – 06 ก.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
04 – 07 ก.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
25 – 28 ก.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
26 – 29 ก.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
27 – 30 ก.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
09 – 12 ส.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
14 – 17 ส.ค. 63 11,999 4,500 จอง
จอง
21 – 24 ส.ค. 63 11,999 4,500 จอง
จอง
28 – 31 ส.ค. 63 11,999 4,500 จอง
จอง
04 – 07 ก.ย. 63 11,999 4,500 จอง
จอง
11 – 14 ก.ย. 63 11,999 4,500 จอง
จอง
18 – 21 ก.ย. 63 11,999 4,500 จอง
จอง
25 – 28 ก.ย. 63 11,999 4,500 จอง
จอง
01 – 04 ต.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
02 – 05 ต.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
03 – 06 ต.ค. 63 12,999 4,500 จอง
จอง
08 – 11 ต.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
09 – 12 ต.ค. 63 12,999 4,500 จอง
จอง
10 – 13 ต.ค. 63 14,900 4,500 จอง
จอง
15 – 18 ต.ค. 63 12,999 4,500 จอง
จอง
16 – 19 ต.ค. 63 12,999 4,500 จอง
จอง
17 – 20 ต.ค. 63 12,999 4,500 จอง
จอง
20 – 23 ต.ค. 63 13,900 4,500 จอง
จอง
21 – 24 ต.ค. 63 12,999 4,500 จอง
จอง