ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 2000501
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
  • ทะเลทรายขาวมุยเน่-ญาตราง
  • สวนดอกไม้


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า
2 ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ญาตราง Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเท่า
3 ญาตราง-ดาลัท La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
4 ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-04 ม.ค. 63 13,900 3,500 จอง
จอง
02-05 ม.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
16-19 ม.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
17-20 ม.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
18-21 ม.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
25-28 ม.ค. 63 15,900 3,500 จอง
จอง
30 ม.ค.-02 ก.พ. 63 13,900 3,500 จอง
จอง
31 ม.ค.-03 ก.พ. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
01-04 ก.พ. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
06-09 ก.พ. 63 14,900 3,500 จอง
จอง
07-10 ก.พ. 63 15,900 3,500 จอง
จอง
08-11 ก.พ. 63 15,900 3,500 จอง
จอง
13-16 ก.พ. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
14-17 ก.พ. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
15-18 ก.พ. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
20-23 ก.พ. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
21-24 ก.พ. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
22-25 ก.พ. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
27 ก.พ.-01 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
28 ก.พ.-02 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
29 ก.พ.-03 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
05-08 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
06-09 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
07-10 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
12-15 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
13-16 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
14-17 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
19-22 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
20-23 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
21-24 มี.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
03-06 เม.ย. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
09-12 เม.ย. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
10-13 เม.ย. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
11-14 เม.ย. 63 16,900 4,000 จอง
จอง
12-15 เม.ย. 63 16,900 4,000 จอง
จอง
17-20 เม.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
18-21 เม.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
22-25 เม.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
24-27 เม.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
01-04 พ.ค. 63 16,900 4,000 จอง
จอง
03-06 พ.ค. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
04-07 พ.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
10-13 พ.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
15-18 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
22-25 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
05-08 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
12-15 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
19-22 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
26-29 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
03-06 ก.ค. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
10-13 ก.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
17-20 ก.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
24-27 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
25-28 ก.ค. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
26-29 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
27-30 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
28-31 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
02-05 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
09-12 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
21-24 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
28-31 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
11-14 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
18-21 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
25-28 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
02-05 ต.ค. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
07-10 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
10-13 ต.ค. 63 14,900 4,000 จอง
จอง
11-14 ต.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
12-15 ต.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
13-16 ต.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
14-17 ต.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
17-20 ต.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
20-23 ต.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
21-24 ต.ค. 63 14,900 4,000 จอง
จอง