ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 2000499
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านหินอ่อน-ชมสะพานญี่ปุ่น
  • วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) ภูเขาบานาฮิลล์
  • พักบนบานาฮิลล์-ภูเขาบานาฮิลล์-ตลาดฮาน
  • สะพานมังกร-สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน
  • องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-เรือกระด้ง-ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน LE PAVILLION HOI AN BOUTIQUE HOTEL, KIM AN HOI AN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ฮอยอัน-เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านหินอ่อน-ชมสะพานญี่ปุ่น-วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) ภูเขาบานาฮิลล์-พักบนบานาฮิลล์ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล์
3 ภูเขาบานาฮิลล์-ตลาดฮาน-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน-พักเมืองดานัง Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า
4 ดานัง-องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-สนามบินดานัง-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 มี.ค. – 01 เม.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
30 มี.ค. – 02 เม.ย.63 112,999 4,500 จอง
จอง
31 มี.ค. – 03 เม.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
01 – 04 เม.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
02 – 05 เม.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
03 – 06 เม.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง
04 – 07 เม.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง
05 – 08 เม.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง
06 – 09 เม.ย.63 14,900 4,500 จอง
จอง
07 – 10 เม.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
08 – 11 เม.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
09 – 12 เม.ย.63 15,900 4,500 จอง
จอง
10 – 13 เม.ย.63 16,900 4,500 จอง
จอง
11 – 14 เม.ย.63 17,900 4,500 จอง
จอง
12 – 15 เม.ย.63 17,900 4,500 จอง
จอง
13 – 16 เม.ย.63 16,900 4,500 จอง
จอง
14 – 17 เม.ย.63 15,900 4,500 จอง
จอง
15 – 18 เม.ย.63 15,900 4,500 จอง
จอง
16 – 19 เม.ย.63 15,900 4,500 จอง
จอง
17 – 20 เม.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
18 – 21 เม.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
19 – 22 เม.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
20 – 23 เม.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
21 – 24 เม.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
22 – 25 เม.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
23 – 26 เม.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
24 – 27 เม.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
25 – 28 เม.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
26 – 29 เม.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
27 – 30 เม.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
28 เม.ย. – 01 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
29 เม.ย. – 02 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
30 เม.ย. – 03 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
01 – 04 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
02 – 05 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
03 – 06 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
04 – 07 พ.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
05 – 08 พ.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
06 – 09 พ.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
07 – 10 พ.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
07 – 10 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
09 – 12 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
10 – 13 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
11 – 14 พ.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
14 – 17 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
15 – 18 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
16 – 19 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
17 – 20 พ.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
20 – 23 พ.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
21 – 24 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
22 – 25 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
23 – 26 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
24 – 27 พ.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
27 – 30 พ.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
28 – 31 พ.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
29 พ.ค. – 01 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
01 – 04 มิ.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
02 – 05 มิ.ย.63 12,999 4,500 จอง
จอง
03 – 06 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
04 – 07 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
05 – 08 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
06 – 09 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
07 – 10 มิ.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
10 – 13 มิ.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
11 – 14 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
12 – 15 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
13 – 16 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
17 – 20 มิ.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
18 – 21 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
19 – 22 มิ.ย.63 13,900 4,497 จอง
จอง
20 – 23 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
21 – 24 มิ.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
24 – 27 มิ.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
25 – 28 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
26 – 29 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
27 – 30 มิ.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
01 – 04 ก.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
02 – 05 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
03 – 06 ก.ค.63 15,900 4,500 จอง
จอง
04 – 07 ก.ค.63 15,900 4,500 จอง
จอง
05 – 08 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
06 – 09 ก.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
07 – 10 ก.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
08 – 11 ก.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
09 – 12 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
10 – 13 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
11 – 14 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
12 – 15 ก.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
15 – 18 ก.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
16 – 19 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
17 – 20 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
18 – 21 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
19 – 22 ก.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
22 – 25 ก.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
23 – 26 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
24 – 27 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
25 – 28 ก.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
26 – 29 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
27 – 30 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
28 – 31 ก.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
29 ก.ค. – 01 ส.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
30 ก.ค. – 02 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
31 ก.ค. – 03 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
01 – 04 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
02 – 05 ส.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
05 – 08 ส.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
06 – 09 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
07 – 10 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
08 – 11 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
09 – 12 ส.ค.63 13,900 4,498 จอง
จอง
10 – 13 ส.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
11 – 14 ส.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
12 – 15 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
13 – 16 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
14 – 17 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
15 – 18 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
16 – 19 ส.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
19 – 22 ส.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
20 – 23 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
21 – 24 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
22 – 25 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
23 – 26 ส.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
26 – 29 ส.ค.63 11,999 4,500 จอง
จอง
27 – 30 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
28 – 31 ส.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
29 ส.ค. – 01 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
30 ส.ค. – 02 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
02 – 05 ก.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
03 – 06 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
04 – 07 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
05 – 08 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
06 – 09 ก.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
09 – 12 ก.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
10 – 13 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
11 – 14 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
12 – 15 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
13 – 16 ก.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
16 – 19 ก.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
17 – 20 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
18 – 21 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
19 – 22 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
20 – 23 ก.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
23 – 26 ก.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
24 – 27 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
25 – 28 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
26 – 29 ก.ย.63 13,900 4,500 จอง
จอง
27 – 30 ก.ย.63 11,999 4,500 จอง
จอง
30 ก.ย. – 03 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
01 – 04 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
02 – 05 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
03 – 06 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
04 – 07 ต.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
05 – 08 ต.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
06 – 09 ต.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
07 – 10 ต.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
08 – 11 ต.ค.633 13,900 4,500 จอง
จอง
09 – 12 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
10 – 13 ต.ค.63 14,900 4,500 จอง
จอง
11 – 14 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
12 – 15 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
13 – 16 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
14 – 17 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
15 – 18 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
16 – 19 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
17 – 20 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
18 – 21 ต.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
19 – 22 ต.ค.63 12,999 4,500 จอง
จอง
20 – 23 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง
21 – 24 ต.ค.63 13,900 4,500 จอง
จอง