ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 2000496
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวเวียดนามกลาง – เมืองมรดกโลกฮอยอัน
  • นั่งเรือกระด้ง – ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
  • บานาฮิลล์ – เมืองดานัง – ชมสะพานมังกร
  • สะพานแห่งคสามรัก – คาร์ฟดราก้อน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เมืองดานัง Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล์
3 ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง- ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29-31 มี.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
01-03 เม.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
02-04 เม.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
03-05 เม.ย. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
04-06 เม.ย. 63 14,999 4,000 จอง
จอง
05-07 เม.ย. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
06-08 เม.ย. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
06-08 เม.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
08-10 เม.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
09-11 เม.ย. 63 13,999 5,000 จอง
จอง
10-12 เม.ย. 63 14,999 5,000 จอง
จอง
12-14 เม.ย. 63 15,999 6,000 จอง
จอง
12-14 เม.ย. 63 14,999 5,000 จอง
จอง
16-18 เม.ย. 63 14,999 4,000 จอง
จอง
17-19 เม.ย. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
19-21 เม.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
20-22 เม.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
22-24 เม.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
23-25 เม.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
26-28 เม.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
27-29 เม.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
28-30 เม.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
30 เม.ย. - 02 พ.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
01-03 พ.ค. 63 14,999 4,000 จอง
จอง
02-04 พ.ค. 63 14,999 4,500 จอง
จอง
03-05 พ.ค. 63 14,999 4,000 จอง
จอง
04-06 พ.ค. 63 14,999 4,000 จอง
จอง
05-07 พ.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
06-08 พ.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
07-09 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
08-10 พ.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
09-11 พ.ค. 63 14,999 4,000 จอง
จอง
10-12 พ.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
11-13 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
12-14 พ.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
13-15 พ.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
14-16 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
15-17 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
17-19 พ.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
18-20 พ.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
19-21 พ.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
20-22 พ.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
21-23 พ.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
22-24 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
23-25 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
24-26 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
25-27 พ.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
26-28 พ.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
27-29 พ.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
28-30 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
29-31 พ.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
01-03 มิ.ย. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
02-04 มิ.ย. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
03-05 มิ.ย. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
04-06 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
05-07 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
06-08 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
07-09 มิ.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
08-10 มิ.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
09-11 มิ.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
10-12 มิ.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
11-13 มิ.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
12-14 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
13-15 มิ.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
15-17 มิ.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
16-18 มิ.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
17-19 มิ.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
18-20 มิ.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
19-21 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
20-22 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
21-23 มิ.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
23-25 มิ.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
24-26 มิ.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
25-27 มิ.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
26-28 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
27-29 มิ.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
28-30 มิ.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
01-03 ก.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
02-04 ก.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
03-05 ก.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
04-06 ก.ค. 63 14,999 4,000 จอง
จอง
05-07 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
06-08 ก.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
07-09 ก.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
08-10 ก.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
09-11 ก.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
10-12 ก.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
11-13 ก.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
12-14 ก.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
13-15 ก.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
14-16 ก.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
15-17 ก.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
16-18 ก.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
17-19 ก.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
18-20 ก.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
19-21 ก.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
20-22 ก.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
21-23 ก.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
22-24 ก.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
23-25 ก.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
23-25 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
25-27 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
26-28 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
27-29 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
28-30 ก.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
29-31 ก.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
30 ก.ค. - 03 ส.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
31 ก.ค. - 02 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
01-03 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
02-04 ส.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
03-05 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
04-06 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
05-07 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
06-08 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
07-09 ส.ค. 63 129,999 4,000 จอง
จอง
08-10 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
09-11 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
10-12 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
11-13 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
12-14 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
13-15 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
14-16 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
15-17 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
16-18 ส.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
17-19 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
18-20 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
19-21 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
20-22 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
21-23 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
22-24 ส.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
23-25 ส.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
24-26 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
25-27 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
26-28 ส.ค. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
27-29 ส.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
28-30 ส.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
29-31 ส.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
01-03 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
02-04 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
03-05 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
04-06 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
05-07 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
06-08 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
07-09 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
08-10 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
09-11 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
10-12 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
11-13 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
12-14 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
13-15 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
14-16 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
15-17 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
16-18 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
17-19 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
18-20 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
18-20 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
20-22 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
21-23 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
22-24 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
23-25 ก.ย. 63 10,999 4,000 จอง
จอง
24-26 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
25-27 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
26-28 ก.ย. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
26-28 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
28-30 ก.ย. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
01-03 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
02-04 ต.ค. 63 13,999 4,000 จอง
จอง
03-05 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
04-06 ต.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
05-07 ต.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
06-08 ต.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
07-09 ต.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
08-10 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
09-11 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
10-12 ต.ค. 63 -112,999 4,000 จอง
จอง
11-13 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
12-14 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
13-15 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
14-16 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
15-17 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
16-18 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
17-19 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
18-20 ต.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
19-21 ต.ค. 63 11,999 4,000 จอง
จอง
20-22 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง
21-23 ต.ค. 63 12,999 4,000 จอง
จอง