fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โครันเค

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ 1902281
สายการบิน Nok Scoot
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • อาราชิยาม่า
 • สวนป่าไผ่
 • สะพานโทเก็ตสึเคียว
 • วัดคิโยมิสึ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคิตาโนะ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าทานซาน
 • ชมเทศกาลนาบานาโนะซาโตะ
 • โซกิ ปาร์ค
 • หุบเขาโครังเค
 • ศาลเจ้าโอสุคันนอน
 • โอซาก้า
 • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • สวนกวาง
 • อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ


เงื่อนไขการจอง


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-29 ต.ค.62 27,999 8,900 จอง
จอง
25-30 ต.ค.62 27,999 8,900 จอง
จอง
26-31 ต.ค.62 27,999 8,900 จอง
จอง
27 ต.ค.- 1 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
28 ต.ค.- 2 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
29 ต.ค.- 3 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
30 ต.ค.- 4 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
31 ต.ค.- 5 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
1-6 พ.ย.62 27,999 8,900 จอง
จอง
2-7 พ.ย.62 27,999 8,900 จอง
จอง
3-8 พ.ย.62 27,999 8,900 จอง
จอง
4-9 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
5-10 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
6-11 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
7-12 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
8-13 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
9-14 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
10-15 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
11-16 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
12-17 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
13-18 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
14-19 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
15-20 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
16-21 พ.ย.62 26,999 8,900 จอง
จอง
17-22 พ.ย.62 28,999 8,900 จอง
จอง
18-23 พ.ย.62 28,999 8,900 จอง
จอง
19-24 พ.ย.62 28,999 8,900 จอง
จอง
20-25 พ.ย.62 28,999 8,900 จอง
จอง
21-26 พ.ย.62 29,999 8,900 จอง
จอง
22-27 พ.ย.62 31,999 8,900 จอง
จอง
23-28 พ.ย.62 30,999 8,900 จอง
จอง
24-29 พ.ย.62 30,999 8,900 จอง
จอง
25-30 พ.ย.62 30,999 8,900 จอง
จอง
26 พ.ย.-1 ธ.ค.62 29,999 8,900 จอง
จอง
27 พ.ย.-2 ธ.ค.62 29,999 8,900 จอง
จอง
28 พ.ย.-3 ธ.ค.62 29,999 8,900 จอง
จอง
29 พ.ย.-4 ธ.ค.62 29,999 8,900 จอง
จอง
30 พ.ย.-5 ธ.ค.62 29,999 8,900 จอง
จอง
1-6 ธ.ค.62 30,999 8,900 จอง
จอง
2-7 ธ.ค.62 30,999 8,900 จอง
จอง
3-8 ธ.ค.62 30,999 8,900 จอง
จอง
4-9 ธ.ค.62 30,999 8,900 จอง
จอง
5-10 ธ.ค.62 31,999 8,900 จอง
จอง
6-11 ธ.ค.62 31,999 8,900 จอง
จอง
7-12 ธ.ค.62 30,999 8,900 จอง
จอง
8-13 ธ.ค.62 30,999 8,900 จอง
จอง
9-14 ธ.ค.62 29,999 8,900 จอง
จอง
10-15 ธ.ค.62 29,999 8,900 จอง
จอง