fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999
รหัสทัวร์ 1902091
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดอาซากุสะ   ถนนนากามิเซะ   ผ่านชมโตเกียวสกายทรี   วนอุทยานฮาโกเน่
  • ล่องเรือโจรสลัด   ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)   ศาลเจ้าโดมิทาเคะ   โอไดบะ  ไดเวอร์ซิตี้
  • ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา   ทะเลสาบชูเซนจิ   น้ำตกเคะงอน
  • สะพานแดงชินเคียว   ศาลเจ้าโทโชกุ   อิออนมอลล์


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-วนอุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด FUJI HOTEL
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ NARITA HOTEL
4 นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์ NARITA HOTEL
5 วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23-27 ตุลาคม 2562 28,999 8,900 จอง
จอง
24-28 ตุลาคม 2562 28,999 8,900 จอง
จอง
25-29 ตุลาคม 2562 28,999 8,900 จอง
จอง
26-30 ตุลาคม 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
27-31 ตุลาคม 2562 25,999 8,900 จอง
จอง
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,900 จอง
จอง
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 27,999 8,900 จอง
จอง
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 27,999 8,900 จอง
จอง
1-5 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
2-6 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
3-7 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 จอง
จอง
4-8 พฤศจิกายน 2562 24,999 8,900 จอง
จอง
05-09 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 จอง
จอง
06-10 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
07-11 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
08-12 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
09-13 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 จอง
จอง
10-14 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 จอง
จอง
11-15 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 จอง
จอง
12-16 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,900 จอง
จอง
13-17 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
14-18 พฤศจิกายน 2562 27,999 8,900 จอง
จอง
15-19 พฤศจิกายน 2562 27,999 8,900 จอง
จอง
16-20 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
17-21 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,900 จอง
จอง
18-22 พฤศจิกายน 2562 28,999 8,900 จอง
จอง
19-23 พฤศจิกายน 2562 28,999 8,900 จอง
จอง
20-24 พฤศจิกายน 2562 28,999 8,900 จอง
จอง
21-25 พฤศจิกายน 2562 30,999 8,900 จอง
จอง
22-26 พฤศจิกายน 2562 30,999 8,900 จอง
จอง
23-27 พฤศจิกายน 2562 30,999 8,900 จอง
จอง
24-28 พฤศจิกายน 2562 30,999 8,900 จอง
จอง
25-29 พฤศจิกายน 2562 30,999 8,900 จอง
จอง
26-30 พฤศจิกายน 2561 30,999 8,900 จอง
จอง
27 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 จอง
จอง
1-5 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 จอง
จอง
2-6 ธันวาคม 2562 31,999 8,900 จอง
จอง
3-7 ธันวาคม 2562 31,999 8,900 จอง
จอง
4-8 ธันวาคม 2562 32,999 8,900 จอง
จอง
5-9 ธันวาคม 2562 32,999 8,900 จอง
จอง
6-10 ธันวาคม 2562 32,999 8,900 จอง
จอง
7-11 ธันวาคม 2562 30,999 8,900 จอง
จอง
8-12 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 จอง
จอง
9-13 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 จอง
จอง
10-14 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 จอง
จอง