ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,888
รหัสทัวร์ 2000577
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน
  • ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
  • ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต
  • อิ่มอร่อย จุใจกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผา – Buffet ชาบู ชาบู ไม่อั้น
  • อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบู ชาบู ไม่อั้น และอาหารอื่นๆ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้า-พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนชเวตาเลียง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Grand United Hotel /Wyne Hotel หรือเทียบเท่าระดับ
3 เจดีย์สุเหร่-เทพทันใจองค์แรกของพม่า-สวนมหาบัณฑุละ-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-สนามบิน-ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-08 FEB 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
13-15 FEB 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
14-16 FEB 2020 9,888 2,500 จอง
จอง
20-22 FEB 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
27-29 FEB 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
05-07 MAR 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
12-14 MAR 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
13-15 MAR 2020 9,888 2,500 จอง
จอง
19-21 MAR 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
26-28 MAR 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
02-04 APR 2020 10,888 2,500 จอง
จอง
09-11 APR 2020 10,888 2,500 จอง
จอง
16-18 APR 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
23-25 APR 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
24-26 APR 2020 9,888 2,500 จอง
จอง
30 APR-02 MAY 2020 10,888 2,500 จอง
จอง
07-09 MAY 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
07-09 MAY 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
15-17 MAY 2020 9,888 2,500 จอง
จอง
21-23 MAY 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
28-30 MAY 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
04-06 JUN 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
11-13 JUN 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
12-14 JUN 2020 9,888 2,500 จอง
จอง
18-20 JUN 2020 8,888 2,500 จอง
จอง
25-27 JUN 2020 8,888 2,500 จอง
จอง