JEJU GOLD PACKAGE 01

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ TW7C01
สายการบิน Jeju Air / 7C
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
  • ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง
  • ชายหาดอีโฮเทอู
  • ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – แหลมซงอัคซาน - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel หรือเทียบเท่า
3 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND - -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel หรือเทียบเท่า
4 วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
7-10 กรกฎาคม 65 12,999 จอง
จอง
8-11 กรกฎาคม 65 12,999 จอง
จอง
9-12 กรกฎาคม 65 12,999 จอง
จอง
10-13 กรกฎาคม 65 12,999 จอง
จอง
11-14กรกฎาคม 65 13,999 จอง
จอง
15-18 กรกฎาคม 65 13,999 จอง
จอง
16-19 กรกฎาคม 65 12,999 จอง
จอง
17-20 กรกฎาคม 65 12,998 จอง
จอง
18-21 กรกฎาคม 65 12,999 จอง
จอง
19-22กรกฎาคม 65 12,999 จอง
จอง
20 - 23 กรกฎาคม 13,499 จอง
จอง
21-24กรกฎาคม 65 13,999 จอง
จอง
22-25กรกฎาคม 65 13,999 จอง
จอง
23-26กรกฎาคม 65 13,999 จอง
จอง
24-27กรกฎาคม 65 13,999 จอง
จอง
25-28กรกฎาคม 65 14,999 จอง
จอง
26-29กรกฎาคม 65 13,999 จอง
จอง
29กรกฎาคม - 1 สิงหาคม65 13,999 จอง
จอง
30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม65 14,499 จอง
จอง
31กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 65 13,999 จอง
จอง
1-4สิงหาคม 65 13,999 จอง
จอง
2-5สิงหาคม 65 13,999 จอง
จอง
3-6สิงหาคม 65 14,499 จอง
จอง
4-7สิงหาคม 65 14,999 จอง
จอง
5-8สิงหาคม 65 14,998 จอง
จอง
6-9สิงหาคม 65 14,499 จอง
จอง
7-10สิงหาคม 65 13,998 จอง
จอง
8-11สิงหาคม 65 13,998 จอง
จอง
9-12สิงหาคม 65 14,499 จอง
จอง
13-16สิงหาคม 65 14,499 จอง
จอง
14-17สิงหาคม 65 13,999 จอง
จอง
15-18สิงหาคม 65 13,999 จอง
จอง
16-19สิงหาคม 65 13,998 จอง
จอง
17-20สิงหาคม 65 14,499 จอง
จอง
18-21สิงหาคม 65 14,999 จอง
จอง
19-22สิงหาคม 65 14,999 จอง
จอง
20-23สิงหาคม 65 14,499 จอง
จอง
21-24สิงหาคม 65 13,999 จอง
จอง
22-25สิงหาคม 65 13,999 จอง
จอง
23-26สิงหาคม 65 13,999 จอง
จอง
24-27สิงหาคม 65 14,499 จอง
จอง
25-28สิงหาคม 65 14,999 จอง
จอง
26-29สิงหาคม 65 14,999 จอง
จอง
27-30สิงหาคม 65 14,499 จอง
จอง
28-31สิงหาคม 65 13,999 จอง
จอง
29สิงหาคม - 1 กันยายน65 13,999 จอง
จอง
30สิงหาคม- 2กันยายน65 13,999 จอง
จอง
31สิงหาคม - 2 กันยายน65 14,499 จอง
จอง
1-4กันยายน 65 14,999 จอง
จอง
2-5กันยายน 65 14,999 จอง
จอง
3-6กันยายน 65 14,499 จอง
จอง
4-7กันยายน 65 13,999 จอง
จอง
5-8กันยายน 65 13,999 จอง
จอง
6-9กันยายน 65 13,999 จอง
จอง
7-10กันยายน 65 14,499 จอง
จอง
8-11กันยายน 65 14,999 จอง
จอง
9-12กันยายน 65 14,999 จอง
จอง
10-13กันยายน 65 14,498 จอง
จอง
11-14กันยายน 65 13,999 จอง
จอง
12-15กันยายน 65 13,999 จอง
จอง
13-16กันยายน 65 13,999 จอง
จอง
14-17กันยายน 65 14,498 จอง
จอง
15-18กันยายน 65 14,999 จอง
จอง
16-19กันยายน 65 14,999 จอง
จอง
17-20กันยายน 65 14,499 จอง
จอง
18-21กันยายน 65 13,999 จอง
จอง
19-22กันยายน 65 13,999 จอง
จอง
20-23กันยายน 65 13,999 จอง
จอง
21-24กันยายน 65 14,499 จอง
จอง
22-25กันยายน 65 14,999 จอง
จอง
23-26กันยายน 65 14,999 จอง
จอง