JAPAN.I MISS YOU โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,887
รหัสทัวร์ ITVJXJ01
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พักฟูจิออนเซ็น 1คืนอาบน้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
  • ขอพรวัดดัง วัดอาซากุสะ วัดนาริตะซัน
  • ล่องเรือโจรสลัดชมวิวที่ทะเลสาบอาชิ
  • หุบเขาโอวาคุดานิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-วัดนาริตะซัน-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-Starbucks Reserve Roastery- โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-เข้าที่พักโตเกียว/โยโกฮาม่า Tokyo/Yokohama Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
3 โตเกียว-พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานแว่นตา-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ-หุบเขา โอวาคุดานิ-โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท-เข้าที่พักฟูจิออนเซ็น Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, Fujiyamanakako Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
4 สวนโออิชิปาร์ค-ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก-โตเกียว- LAOX แหล่งช้อป ปลอดภาษี-ช้อปปิ้งชินจูกุ-เข้าที่พักโตเกียว/โยโกฮาม่า/ชิบะ Tokyo/Yokohama /Chiba /Narita Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1-5 กรกฎาคม 65 29,888 4,500 จอง
จอง
8-12 กรกฎาคม 65 29,888 4,500 จอง
จอง
10-14 กรกฎาคม 65 29,888 4,500 จอง
จอง
22-26 กรกฎาคม 65 29,888 4,500 จอง
จอง
29กรกฎาคม-2สิงหาคม 29,888 4,500 จอง
จอง
3-7 สิงหาคม 65 29,888 4,500 จอง
จอง
17-21 สิงหาคม 65 29,888 4,500 จอง
จอง
24-28 สิงหาคม 65 29,888 4,500 จอง
จอง