ทัวร์ตุรกี เมอฮาบา ตุรกี อิสตันบูล ทรอย

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,888
รหัสทัวร์ 2000734
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8D 6N
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย
  • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เมืองคูซาดาซี
  • เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
  • เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
  • คัปปาโดเกีย – พระราชวังทอปกาปี
  • เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
  • นครใต้ดินชาดัค – กรุงอังการา
  • กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  • ตลาดสไปซ์ –  สุเหร่าสีน้ำเงิน
  • ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอิสตันบูล  GOLDEN WAY HOTEL
2 เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย GRAND MILANO HOTEL
3 เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary - เมืองปามุคคาเล่ TRIPOLIS HOTEL
4 ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี GOREME KAYA HOTEL CAPPADOCIA
5 เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดินชาดัค – กรุงอังการา  KAHYA HOTEL
6 กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์  GOLDEN WAY HOTEL
7 สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 19 Aug 2020 31,888 7,500 31,888 31,888 15,944 จอง
จอง