ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ 2000720
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ – วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่
  • ฟูจิออนเซ็น – โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวน Oishi Park
  • มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์ – ที่พักออนเซ็น
  • เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ – กุโจ
  • เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamonoyasan – ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจ้าซังโกะอินาริ
  • ย่านเมืองเก่าโจกะมะชิ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – นาโกย่า


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ – วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –  ฟูจิออนเซ็น   Fujinobou Kaen Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน
3 โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวน Oishi Park -  มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์       Itoen Hotel Asamanoyu หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ  - กุโจ Gujo Vacance Mura Hotel /ย่านกุโจ/ฟุกุย/เกโระ หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจ้าซังโกะอินาริ - ย่านเมืองเก่าโจกะมะชิ - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  
6 นาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 May - 01 Jun 2020 29,888 8,500 29,888 29,888 7,000 จอง
จอง