ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,888
รหัสทัวร์ 2000701
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า
  • โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ย่านชินเซไก
  • เกียวโต – นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train
  • สถานี Saka สู่ สถานี Kameoka – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่
  • ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – ชมโชว์ซามูไร
  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –  ร้าน JTC Duty free – ชินไซบาชิ
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 โอซาก้า สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า – ย่านชินเซไก FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL BLOEMEN NORTH HANAZONO ย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka สู่ สถานี Kameoka – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – ชมชมโชว์ซามูไร - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ร้าน JTC Duty free – ชินไซบาชิ FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL BLOEMEN NORTH HANAZONO ย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท) FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA / HOTEL BLOEMEN NORTH HANAZONO ย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 โอซาก้า – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 21 Oct 2020 22,888 7,500 22,888 22,888 7,000 จอง
จอง
21 - 25 Oct 2020 25,888 7,500 25,888 25,888 7,000 จอง
จอง
22 - 26 Oct 2020 24,888 7,500 24,888 24,888 7,000 จอง
จอง
24 - 28 Oct 2020 22,888 7,500 22,888 22,888 7,000 จอง
จอง
28 Oct - 01 Nov 2020 22,888 7,500 22,888 22,888 7,000 จอง
จอง