ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,888
รหัสทัวร์ 2000586
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เซี่ยงไฮ้
  • หมู่บ้านโบราณชีเป่า
  • หาดไว่ทาน
  • ถนนนานกิง
  • Starbucks Reserve Roastery เซี่ยงไฮ้
  • ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้
  • ย่านศิลปะถนนเทียนจือฝ่าง
  • เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 เซี่ยงไฮ้-หมู่บ้านโบราณซีเป่า-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค Lvdibopai hotel
3 ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้-ย่านศิลปะถนนเทียนจือฝ่าง-Outlet Mall Florentia Village Lvdibopai hotel
4 อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) Lvdibopai hotel
5 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 - 23 Jun 2020 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000 จอง
จอง
09 - 13 Oct 2020 15,888 3,500 18,888 18,888 5,000 จอง
จอง
22 - 26 Oct 2020 14,888 3,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
30 Oct - 03 Nov 2020 13,888 3,500 16,888 16,888 5,000 จอง
จอง
06 - 10 Nov 2020 13,888 3,500 16,888 16,888 5,000 จอง
จอง
20 - 24 Nov 2020 13,888 3,500 16,888 16,888 5,000 จอง
จอง
04 - 08 Dec 2020 13,888 3,500 16,888 16,888 5,000 จอง
จอง
09 - 13 Dec 2020 14,888 3,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
18 - 22 Dec 2020 13,888 3,500 16,888 16,888 5,000 จอง
จอง
30 Dec - 03 Jan 2021 17,888 3,500 20,888 20,888 5,000 จอง
จอง