ทัวร์ญี่ปุ่น Oh! Ho… นาโกย่า โตเกียว

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888
รหัสทัวร์ 2000564
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 6วัน 3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • กิฟุ – ห้างAeon Mall
  • ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่
  • ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ
  • โอวาคุดานิ – โอชิโนะฮักไก
  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • โออิชิปาร์ค – โตเกียว
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
  • วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ
  • โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กิฟุ - ห้างAeon Mall Hotel Koyo
3 กิฟุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น Fujinobou Kaen Hotel
4 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก – โออิชิปาร์ค – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku –นาริตะ Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita
5 นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม –ท่าอากาศยานนาริตะ   
6 ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 26 Oct 2020 26,888 7,500 26,888 26,888 7,000 จอง
จอง
23 - 28 Oct 2020 26,888 7,500 26,888 26,888 7,000 จอง
จอง
28 Oct - 02 Nov 2020 26,888 7,500 26,888 26,888 7,000 จอง
จอง
30 Oct - 04 Nov 2020 25,888 7,500 25,888 25,888 7,000 จอง
จอง