fbpx

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบที่ชวนหลงใหล

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,888
รหัสทัวร์ 2000334
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ –กรุงเบิร์น
  • เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา
  • The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้
  • Red Cross Building and Palais des Nations
  • ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet
  • เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ
  • เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก
  • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น
  • เมืองกลาทท์บรูกจ์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ –กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations    NH Geneva Airport Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ Hotel Elite หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ทาซ – เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก Terrace Hotel หรือระดับใกล้เคียง
5 แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์ Holiday Inn Express Zurich Airport หรือระดับใกล้เคียง
6  เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค
7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 09 Mar 2020 45,888 12,500 45,888 45,888 22,944 จอง
จอง
02 - 08 Jun 2020 47,888 12,500 47,888 47,888 23,944 จอง
จอง
16 - 22 Jun 2020 47,888 12,500 47,888 47,888 23,944 จอง
จอง