fbpx

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 42,888
รหัสทัวร์ 1903232
สายการบิน Air Astana
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • กรุงมอสโคว์   พระราชวังเครมลิน
  • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   จัตุรัสแดง
  • วิหารเซนต์บาซิล
  • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์   ถนนอารบัต
  • ชมการแสดงละครสัตว์
  • พระราชวังแคทเธอรีน   พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช
  • พระราชวังแคทเธอรีน
  • โบสถ์แห่งหยดเลือด   มหาวิหารเซนต์ไอแซค


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี - สนามบินโดโมเดโดโว - กรุงมอสโคว์ Sunflower hotel / ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์ Sunflower hotel / ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 มอสโคว์ – Sapsan train – พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village Pulkovo Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ท่าอากาศยานปูลโกโว– ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (เปลี่ยนเครื่อง)
6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 -21 พฤศจิกายน 62 42,888 12,000 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน- 05 ธันวาคม 62 43,888 12,000 จอง
จอง
14 – 19 ธันวาคม 62 44,888 12,000 จอง
จอง