ทัวร์จีน คุนหมิง ลู่เหลียง หลัวผิง เมืองโบราณกวนตู้

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,988
รหัสทัวร์ 1900286
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชม หุบเขาทรายเปลี่ยนสี
  • โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
  • เยี่ยมชม เมืองโบราณกวนตู้
  • น้ำตกเก้ามังกร
  • อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 06 May 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง
10 - 13 May 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง
17 - 20 May 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง
24 - 27 May 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง
31 May - 03 Jun 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง
14 - 17 Jun 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง
28 Jun - 01 Jul 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง
26 - 29 Jul 2019 9,988 3,500 12,988 12,988 12,988 จอง
จอง
09 - 12 Aug 2019 10,988 3,500 14,988 14,988 14,988 จอง
จอง
06 - 09 Sep 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง
13 - 16 Sep 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง
20 - 23 Sep 2019 8,988 3,500 11,988 11,988 11,988 จอง
จอง