ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ชิลล์ ชิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,876
รหัสทัวร์ 1901381
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บาน่าฮิลล์    นั่งกระเช้าไฟฟ้า    Golden Bridge   แฟนตาซีพาร์ค
  • ทะเลสาบลังโก    พระราชวังไดนอย    ล่องเรือแม่น้ำหอม
  •  เจดีย์เทียนหมุ   ร้านค้าโอท๊อป (ชิมชา)    หมู่บ้านแกะสลักหิน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินดานัง - บานาฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซีพาร์คMercure French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า
2บาน่าฮิลล์ - เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว้ – พระราชวังไดนอย – ล่องเรือแม่นํ้าหอมMondia Hotel หรือเทียบเท่า
3เมืองเว้ – เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท็อป (ชิมชา) - เมืองดานัง - หมู่บ้าน แกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน - พายเรือกระด้งGolden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรือเทียบเท่า
4วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบิน สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
2-5 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
4-7 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
6-9 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
9-12 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
11-14 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
13-16 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
16-19 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
18-21 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
20-23 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
23-26 ก.ค.629,8764,000จอง
จอง
30 ก.ค. - 2 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
1-4 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
3-6 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
6-9 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
8-11 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
13-16 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
15-18 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
17-20 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
20-23 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
22-25 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
24-27 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
27-30 ส.ค.629,8764,000จอง
จอง
29 ส.ค. - 1 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
31 ส.ค. - 3 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
3-6 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
5-8 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
7-10 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
10-13 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
12-15 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
14-17 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
17-20 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
19-22 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
21-24 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
24-27 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
26-29 ก.ย.629,8764,000จอง
จอง
28 ก.ย. - 1 ต.ค.629,8764,000จอง
จอง