Hong Kong Free Day

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,900
รหัสทัวร์ QQGQ1HKG-EK021
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวฮ่องกง พักโรงแรม 4 ดาว
  • อเวนิวออฟเดอะสตาร์
  • ชมการแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights)
  • จุดชมวิวฮ่องกง View Point 
  • หาด Repulse Bay
  • วัดนางชีฉีหลิน สไตล์จีนโบราณ
  • ไหว้พระขอพร วัดหวังต้าเซียน 
  • อิสระฟรีเดย์ 1 วัน สามารถช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมได้ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK384 : 13.45-17.40) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง - อเวนิวออฟเดอะสตาร์ (AoS Avenue of Stars) - ซิมโฟนีอ็อฟไลท์ส (Symphony of Lights) Kimberley Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional 1.กระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ 2. สวนสนุก Disneyland Kimberley Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 จุดชมวิวฮ่องกง View Point-Repulse Bay- วัดนางชีฉีหลิน -โรงงานจิวเวอร์รี่ -ร้านหยก - วัดนางชีฉีหลิน - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - สนามบินนานาชาติฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.00-23.15)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 ก.พ. 66 19,900 4,900 จอง
จอง
10 – 12 ก.พ. 66 19,900 4,900 จอง
จอง
24 – 26 ก.พ. 66 19,900 4,900 จอง
จอง
03 – 05 มี.ค. 66 20,900 4,900 จอง
จอง
04 – 06 มี.ค. 66 20,900 4,900 จอง
จอง
17 – 19 มี.ค. 66 19,900 4,900 จอง
จอง
24 – 26 มี.ค. 66 19,900 4,900 จอง
จอง