Hong Kong Disneyland

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900
รหัสทัวร์ QQGQ1HKG-EK023
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star)
  • การแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights)
  • เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝันดิสนีย์แลนด์
  • สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม
  • เพื่อความเป็นสิริมงคล เมนูพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK384 : 13.45-17.40) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง - อเวนิวออฟเดอะสตาร์ (AoS Avenue of Stars) - ซิมโฟนีอ็อฟไลท์ส (Symphony of Lights) Kimberley Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 วัดหมั่นโหม่ - หาดทรายรีพัสล์เบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่ทับทิม Kimberley Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 จุดชมวิวฮ่องกง View Point-Repulse Bay- วัดนางชีฉีหลิน -โรงงานจิวเวอร์รี่ -ร้านหยก - วัดนางชีฉีหลิน - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 ก.พ. 66 22,900 4,900 จอง
จอง
10 – 12 ก.พ. 66 22,900 4,900 จอง
จอง
24 – 26 ก.พ. 66 22,900 4,900 จอง
จอง
03 – 05 มี.ค. 66 23,900 4,900 จอง
จอง
04 – 06 มี.ค. 66 23,900 4,900 จอง
จอง
17 – 19 มี.ค. 66 22,900 4,900 จอง
จอง
24 – 26 มี.ค. 66 22,900 4,900 จอง
จอง