HOKKAIDO SAPPORO JOZANKEI ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,888
รหัสทัวร์ TTNXJ023
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โจซังเคออนเซ็น
  • เที่ยว หุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมแช่ออนเซ็นเท้า
  • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
  • ช้อปปิ้งจุใจดิวตี้ฟรี, ทานุกิโคจิ และมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) - ผ่านชม หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – พิพิทธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ดินเนอร์ขาปูฮอกไกโด Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เนินพระพุทธเจ้า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองโจซังเค – บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ชม สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2565 33,888 7,900 จอง
จอง
07-11 ตุลาคม 2565 36,888 7,900 จอง
จอง
14-18 ตุลาคม 2565 36,888 7,900 จอง
จอง
21-25 ตุลาคม 2565 38,888 7,900 จอง
จอง
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2565 36,888 7,900 จอง
จอง